Postup pro podávání stížností

I. Postup pro podávání stížností

1. V případě reklamace digitálního produktu, u kterého byl prokázán vadný kód, má kupující nárok na výměnu za nový nebo na vrácení celé kupní ceny. V takovém případě musí být reklamace uplatněna prostřednictvím reklamačního formuláře na adrese: https://www.esofty.cz/form/complaint. V případě jakýchkoli pochybností ohledně digitálního produktu je zákazník povinen kontaktovat naši zákaznickou podporu, která mu ráda poskytne další informace a zodpoví případné dotazy.